IMG_6224

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken.

De OR organiseert en ondersteunt bij allerlei activiteiten, zoals de schoolreis, de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstattenties, de paasmaaltijd, de Koningsspelen, het afscheid van groep 8 en het kamp.

Vrijwillige ouderbijdrage

Verder beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Daaruit worden de verschillende activiteiten betaald. De vrijwillige ouderbijdrage is € 35,- per jaar per kind.

Oud Papier Actie (OPA)

Wat doet de OR eigenlijk niet? De opbrengsten van OPA worden door de OR beheerd. Van de opbrengst van het oud papier worden materialen aangeschaft waarvoor de overheid geen geld beschikbaar stelt. Je kunt denken aan sportmaterialen, audiovisuele materialen enz.

De OR-leden voor 2021-2022 zijn:

  • Joyce Blok, voorzitter
  • vacant, penningmeester
  • vacant, secretaris
  • Ilona Kleijweg
  • Manon Mol
  • Charmaine van Eeden
  • Angenieta ten Brink

De vergaderingen van de OR

De OR-leden vergaderen een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wil je aansluiten? Neem dan gerust contact op.

Bij voorbaat bedankt voor je hulp!

Als je interesse hebt om de OR te versterken, horen we graag van je. Ook wanneer je maar een paar uur overhebt, of alleen ’s avonds of juist overdag beschikbaar bent. Je kunt altijd een bijdrage leveren.

Voor vragen, opmerkingen of aanmelding kun je mailen naar: ormozaiek@fluenta.nl.