2.1 Organisatie van ons onderwijs - groep 1-2

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken.

De OR organiseert en ondersteunt bij allerlei activiteiten, zoals de schoolreis, de Kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, de kerstattenties, de paasmaaltijd, de Koningsspelen, het afscheid van groep 8 en het kamp.

Vrijwillige ouderbijdrage

Verder beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Daaruit worden de verschillende activiteiten betaald. De vrijwillige ouderbijdrage is € 35,- per jaar per kind.

Oud Papier Actie (OPA)

Wat doet de OR eigenlijk niet? De opbrengsten van OPA worden door de OR beheerd. Van de opbrengst van het oud papier worden materialen aangeschaft waarvoor de overheid geen geld beschikbaar stelt. Je kunt denken aan sportmaterialen, audiovisuele materialen enz.

De OR-leden van locatie Houten voor 2023-2024 zijn:

 • Joyce Blok, voorzitter
 • Nelia Kros, penningmeester
 • Charlotte Urich, secretaris
 • Angenieta ten Brink
 • Chantal van Doorn
 • Charmaine van Eeden
 • Manon Mol
 • Charissa van den Dikkenberg-Schinkel
 • Marina den Otter (team)
 • Martie den Hartog (team)

De vergaderingen van de OR

De OR-leden vergaderen een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wil je aansluiten? Neem dan gerust contact op.

Activiteitencommissie locatie Waalseweg

Vanwege het kleinschalige karakter van locatie Waalseweg heeft deze locatie geen Ouderraad maar een activiteitencommissie. Deze commissie denkt en helpt mee bij het organiseren van activiteiten op school.

De commissie bestaat uit:

 • Evelijn Kooman
 • Wilma Termaat

Bij voorbaat bedankt voor je hulp!

Als je interesse hebt om de OR te versterken, horen we graag van je. Ook wanneer je maar een paar uur overhebt, of alleen ’s avonds of juist overdag beschikbaar bent. Je kunt altijd een bijdrage leveren.

Voor vragen, opmerkingen of aanmelding kun je mailen naar: ormozaiek@fluenta.nl.