5B4A8048 copy

Stevige basis

We vinden het belangrijk dat de basis goed gelegd wordt. Dit geeft kinderen vertrouwen in eigen kunnen en houvast in hun verdere leven. Voor ons betekent dit dat we veel aandacht besteden aan basisvakken als rekenen, taal en lezen.

Breed aanbod

Op Het Mozaïek zorgen we voor een breed aanbod en willen we kinderen motiveren tot leren. Als kinderen gemotiveerd zijn, dan krijgen ze meer voor elkaar. De lesstof bieden we aan op drie niveaus en we kijken per vak wat een kind nodig heeft. Sommige kinderen hebben genoeg aan een korte uitleg, andere kinderen hebben juist een verlengde instructie nodig.

Kinderen die bepaalde lesstof lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding van de leerkracht en/of onderwijsassistent. Dit geldt ook voor de kinderen die de lesstof goed beheersen en extra uitdaging nodig hebben. Zij kunnen ook terecht in onze Skillsgroep en de Day a Week School. In onze Werkgroep kunnen alle getalenteerde kinderen zich ontwikkelen op gebieden als zang, dans en filosofie.

Toekomstgericht

We geven toekomstgericht onderwijs, staan open voor vernieuwing en behouden wat goed is. Op Het Mozaïek werken we met de nieuwste lesmethoden en middelen. Zo heeft ieder kind vanaf groep 3 een eigen chromebook.

Engels vanaf groep 1

Onze snel veranderende maatschappij vraagt om een goede beheersing van de Engelse taal. We werken daarom van groep 1 t/m 8 met de methode Groove Me. Het is een aansprekende methode waarin Engelse (pop)liedjes centraal staan. De methode vergroot actief de woordenschat, is modern en heeft een hoge mate van digitale verwerking.