5B4A7715 copy

Gemotiveerde kinderen

Op Het Mozaïek doen we meer dan kennisoverdracht alleen. Wij zorgen voor een breed lesaanbod en willen kinderen stimuleren om zelf initiatief te nemen en nieuwsgierig te zijn. Niet voor niets is ons motto: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”

Eigenaarschap

In gesprekken met kinderen gaan we op zoek naar hun drijfveren en passies en bieden we hun ruimte om deze verder tot ontplooiing te brengen. Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar. Van jongs af aan brengen we hen in situaties waarbij ze zelf keuzes moeten maken, en leren we ze plannen. Daarbij stimuleren we kinderen om te reflecteren op gemaakte keuzes. Zo ervaren ze hoe het is om verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk en geven we hun ruimte om eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling.

Methode DaVinci

Gemotiveerd leren houdt ook in dat kinderen zich betrokken voelen bij de les en leren van de wereld om hen heen. Met de methode DaVinci bieden we zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek aan als één geheel. We leggen verbanden met de natuur, de aarde, de ruimte en allerlei levensovertuigingen. Zo ervaren de kinderen hoe alles samenhangt.

Binnen DaVinci werken kinderen vaak vol verwondering aan interessante thema’s en onderzoeksvragen. Gemiddeld worden er vier thema’s behandeld per schooljaar en deze duren ongeveer zeven weken. Ons onderwijs stimuleert kinderen om samen te werken, te onderzoeken en te presenteren. Belangrijke vaardigheden voor in hun toekomst.

Talentontwikkeling

We hebben verder een unieke samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Elk jaar komen HKU-studenten vier à vijf keer op school met een creatief programma. De kinderen kunnen zo ten volle hun creatieve talenten ontwikkelen.

Ook werken we nauw samen met Stichting Kunst Centraal. Zij bieden diverse culturele activiteiten aan en een programma dat zo is samengesteld dat je kind op de basisschool tweemaal de disciplines muziek, film, toneel, dans, literatuur en beeldende kunst krijgt aangeboden.