5B4A7545 copy

Onze identiteit

Het Mozaïek is een eigentijdse protestants-christelijke school, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. Dit betekent dat de school openstaat voor alle kinderen van wie de ouders de voorkeur geven aan christelijk onderwijs, maar ook voor de kinderen van ouders die om andere redenen voor onze school kiezen.

We zien de liefde van God als een inspiratiebron voor het leven. Dat willen wij doorgeven aan kinderen en dit is voelbaar in de school. Een open houding en respect hebben voor elkaar vinden wij belangrijk.

Methode Trefwoord

We werken in alle groepen met de methode Trefwoord. Op school leren de kinderen de Bijbelverhalen kennen en van daaruit, op eigen niveau, het verband te leggen naar de eigen leef- en belevingswereld. De methode is maatschappelijk georiënteerd en staat ook stil bij andere geloven.

We vertellen de kinderen verhalen, zingen liedjes, bidden samen en vieren de christelijke feestdagen. Kerst en Pasen worden uitgebreid gevierd en we bezoeken twee keer per jaar de kerk met de kinderen.