IMG_6415

Duurzaam

We vinden het belangrijk dat kinderen zuinig zijn op de wereld en een gezonde leefstijl aanleren. In onze moestuin ervaren kinderen hoeveel moeite je moet doen om uit een zaadje voedsel te halen. We stimuleren het eten van groente en fruit én leren kinderen respectvol om te gaan met de natuur.Vanuit deze visie zijn we een Eco-school geworden, met het internationale keurmerk de Groene Vlag.

Eco-school

Eco-Schools is een programma voor scholen die zich inzetten voor duurzaam denken en doen. Met hoofd, hart en handen geven we duurzaamheid een vaste plek in de school. Kinderen ervaren welke bijdrage zij kunnen leveren aan een duurzame samenleving en komen zelf in actie. Hierbij ontdekken ze hun eigen talenten, waarden en interesses. Zo wordt duurzaam denken en doen gaandeweg vanzelfsprekend!

In ons onderwijs gaan wij uit van de vijf pijlers van Eco-Schools:

  • Leerlingen staan centraal.
  • De school zet steeds duurzame stappen. Groot of klein.
  • Duurzaamheid heeft een vaste plek in het onderwijs.
  • Duurzaamheid is zichtbaar in het gebouw en de omgeving.
  • Iedereen in en rond de school doet mee.

Keurmerk de Groene Vlag
De Groene Vlag is een internationaal keurmerk voor duurzame scholen en het duurt ongeveer twee jaar om dit keurmerk te behalen. Het Mozaïek heeft het proces met succes doorlopen en laat ontwikkeling zien op alle vijf de pijlers van Eco-Schools.

Eigen moestuin

Trots zijn we op onze moestuin, waar de kinderen uit alle groepen samen in werken. Kinderen zaaien, wieden en geven de planten water onder begeleiding van ouders en leerkrachten. Ze zien letterlijk een zaadje de grond in gaan en uitgroeien tot een plant. Zo koppelen we theorie aan praktijk.

In de mooie schoolkeuken gaan de kinderen aan de slag met de oogst uit de moestuin. Er wordt dan gesmuld van courgettesoep, gebakken aardappeltjes, koolsalade en courgettechips.