5B4A7535 copy

Samen met ouders

De ouderbetrokkenheid binnen de school is groot en belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Door open te staan voor elkaars ideeën en naar elkaar te luisteren zorgen we voor een goede samenwerking.

Ouders omschrijven de school als warm en open. Er heerst rust in de school, de lijnen zijn kort, en als er dingen spelen, dan handelen we snel en actief.

Gesprekken

We beginnen elk schooljaar met een kind-ouder-leerkrachtgesprek en praten dan over wat je kind nodig heeft en wat hij of zij zelf graag wil leren. Gedurende het schooljaar plannen we ook rapportgesprekken in om de voortgang van je kind te bespreken. Het contact is open en laagdrempelig. Je kunt dan ook altijd tussendoor langslopen bij de leerkracht als je vragen hebt.

Ouderportaal

Via het ouderportaal Parro houden we je op de hoogte van praktische zaken. De leerkracht deelt nieuws over de groep en voor iedere vakantie ontvang je een informatieve nieuwsbrief met nieuws over de school.