5B4A7693 copy

Een goede plek voor je kind

Zoek je een goede basisschool die past bij je zoon of dochter? Wij heten je van harte welkom op Het Mozaïek en vertellen je graag alles over onze school en wat ons bijzonder maakt.

Basisschool Het Mozaïek is een open protestants-christelijke school waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. Je ziet dat terug in ons onderwijs en de kinderen die op school zitten.

Twee locaties

De school heeft een locatie in Houten en Tull en ’t Waal. Op beide locaties verzorgen we goed, eigentijds onderwijs en werken we vanuit één onderwijskundige visie. De locaties hebben ieder hun eigen charme. Het Mozaïek in Houten is een groeiende school met 200 kinderen en een brede onderbouw. Het Mozaïek in Tull en ’t Waal is een kleine, hechte dorpsschool in het hart van de gemeente.

Met plezier naar school

Ouders omschrijven de school als warm en open en waarderen de rust die er heerst. Kinderen voelen zich veilig en komen zo tot leren. We willen dat ze gelukkig en met plezier naar school gaan en besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We zijn dan ook met trots een gecertificeerde Kanjerschool.

Op Het Mozaïek doen we meer dan kennisoverdracht alleen. Wij zorgen voor een breed lesaanbod en willen kinderen stimuleren om zelf initiatief te nemen en nieuwsgierig te zijn. Niet voor niets is ons motto: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!”

Duurzaam

We vinden het ook belangrijk dat kinderen zuinig zijn op de wereld en een gezonde leefstijl aanleren. We stimuleren het eten van groente en fruit, en leren kinderen respectvol om te gaan met de natuur. Vanuit deze visie zijn we een Eco-school geworden.