foto 2

Onderwijs in groep 1-2

Kleuters ontdekken de wereld om hen heen al spelend en onderzoekend. Spelend leren is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen.

Aansprekende thema’s

De kleuters leren aan de hand van aansprekende thema’s, die aansluiten bij hun interesse. Denk aan de seizoenen, boerderijdieren, beroepen of ridders en kastelen. Binnen een thema ontwikkelen ze kennis en vaardigheden. De lesmethoden Kleuterplein en Kleuteruniversiteit sluiten aan bij deze manier van leren. Ze bieden meer dan taal en rekenen, en gaan ook over motoriek, sociaal-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie, drama en muziek.

Gemotiveerd leren

We bieden een rijke leeromgeving en stimuleren eigenaarschap bij kinderen. Daar starten we al in groep 1 mee. Zo kiezen kleuters zelf via het digi-keuzebord waar ze leren en spelen, of aan welke activiteit ze werken. De kinderen uit groep 1 hebben veel keuzevrijheid en de kinderen uit groep 2 krijgen vaker gerichte opdrachten. De leerkracht houdt bij welke activiteiten worden gekozen. Door een kind goed te observeren zien we wat hij of zij nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Zo bevorderen we de motivatie en betrokkenheid van een kind bij het leerproces.