5B4A7732 copy

Meer- en hoogbegaafdheid

Op Het Mozaïek hebben we oog voor de individuele onderwijsbehoefte van kinderen en spelen daar goed op in. We bieden een stevige basis aan alle kinderen en hebben een mooi aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Skillsgroep

Het is belangrijk dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong soms tegen hun grens aanlopen en leren om daarmee om te gaan. Als je kind extra uitdaging nodig heeft, dan kan het terecht in onze Skillsgroep. Deze kinderen krijgen wekelijks drie kwartier les buiten de groep. Ze werken onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht aan interessante opdrachten en worden uitgedaagd om hun capaciteiten aan te spreken. In hun groep mogen ze aan de opdrachten doorwerken.

Day a Week School

Naast het aanbod in de school hebben we ook de Day a Week School (DWS). DWS biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen, die uitblinken in leerprestaties en denkstrategieën. Kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan het reguliere onderwijs hun kan bieden.

Doelstelling
De doelstelling van de DWS is: talenten ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit doen wij door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

De DWS brengt de meer- en hoogbegaafde leerlingen van verschillende Fluenta-scholen één dag per week samen, zodat ze ontwikkelingsgelijken ontmoeten.

Gespecialiseerde leerkracht
De groepen zijn klein (maximaal 18 leerlingen) en een gespecialiseerde leerkracht biedt naast vakken als wetenschap en filosofie ook rekenprojecten en (eigen) vrije projecten aan. De projecten zijn er onder andere op gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo ‘leren’ ze leren.

De kinderen worden vanaf groep 5 via een speciale procedure geselecteerd. Als de Day a Week School past bij de onderwijsbehoefte van je kind, dan zal de leerkracht je daarover informeren.

Kijk voor meer informatie op: https://www.dayaweekschool.nl/.