5B4A7929 copy

Missie en visie

Basisschool Het Mozaïek wil vanuit een veilige relatie kinderen stimuleren tot initiatieven en hen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling naar verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Binnen het leerstofjaarklassensysteem geven we veel ruimte aan de individuele leerling, waarbij ook groepsoverstijgende activiteiten ruimte krijgen. Regelmatig werken we schoolbreed, van jong tot oud.

Onze school staat open voor kinderen die aangemeld worden. We willen passend onderwijs geven. Het doel is om kinderen te helpen zich zo te ontwikkelen, dat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

Motto en kernwaarden

Ons motto is: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!” We gaan ervan uit dat kinderen van nature nieuwsgierig en initiatiefrijk zijn. Ze willen leren, begrijpen en kunnen, en wij kunnen kinderen daarbij stimuleren, leiden en begeleiden. We hebben hoge verwachtingen van de kinderen en onszelf.

Op Het Mozaïek leren wij kinderen toekomstgerichte vaardigheden en ook dat ze verantwoordelijk zijn voor hun leerproces (eigenaarschap).

De volgende kernwaarden zijn daarbij van belang:

  • Leren is gericht op doelen. De weg erheen mag afwijken van de methode.
  • Kinderen worden uitgedaagd, zijn actief betrokken.
  • Kinderen leren kiezen en nemen verantwoordelijkheid voor hun keuze.
  • Leerkrachten leren los te laten, vertrouwen in kinderen te tonen, zodat kinderen vertrouwen ontwikkelen in hun eigen kunnen.
  • Kinderen leren reflecteren op hun werk. Ze leren leren.
  • Kinderen leren van en met elkaar.
  • Vragen van kinderen staan centraal. Kinderen gaan zelf op zoek naar antwoorden op hun vragen. De leerkracht ondersteunt, begeleidt en coacht.