5B4A7942 copy

Hart voor elkaar

De basisschooltijd is een belangrijke periode in de ontwikkeling van je kind. Kinderen kunnen optimaal leren als ze lekker in hun vel zitten en zich veilig voelen op school.

Kanjerschool

Iedereen wil graag vrienden hebben, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Hoe maak je vrienden? Hoe leer je elkaar kennen en vertrouwen? En wat doe je wanneer je beste vriend gaat verhuizen, of wanneer je vriend of vriendin de afspraak vergeten is?

Het Mozaïek gebruikt de Kanjermethode voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Het doel van de methode is je kind positief over zichzelf en anderen te laten denken. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen en de sfeer goed is.

Onze Kanjerlessen versterken het onderlinge vertrouwen en laten kinderen ervaren dat het goed is om elkaar te helpen. We leren kinderen op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, verschillen te waarderen en te zoeken naar wat verbindt. Naast onze Kanjerlessen gebruiken we de Bijbel als bron om samen met kinderen te kijken naar wat deze verhalen voor ons in de dagelijkse (school)praktijk kunnen betekenen.

We gaan uit van de volgende Kanjerregels om de goede sfeer in de school te ondersteunen:

  • We vertrouwen elkaar.
  • We helpen elkaar.
  • We werken samen.
  • We hebben plezier.
  • We doen mee.

Deze afspraken zijn bedoeld voor de teamleden, de kinderen en de ouders.